Ślubowanie klas pierwszych
Sport
Wycieczka do ZGOK-u
Dzień kropki
A A A

UWAGA !!!…

Opłata za obiady w miesiącu marcu 2019r. wynosi:

21 obiadów x 3,60 = 75,60 zł.WPŁAT ZA MIESIĄC MARZEC NALEŻY DOKONYWAĆ

od 25.02.2019 do 5.03.2019

Po tym terminie wpłaty będą zwracane.

Prosimy o przestrzeganie terminów wpłatyNumer konta: PKO BP SA

32 1020 3541 0000 5102 0290 9653

W tytule wpłaty należy podać:

  1. Imię i nazwisko dziecka, klasę, do której uczęszcza.

  2. Miesiąc i rok na który wykupione są obiady

np. Jan Nowak, kl.IV a, obiady za 02/2019Rezygnację z obiadu prosimy zgłaszać telefonicznie najpóźniej
do godz. 11 w dniu poprzedzającym nieobecność ucznia w szkole.

Odpisy za niewykorzystane obiady będą dokonywane w następnym miesiącu rozliczeniowym dopiero po wcześniejszym uzgodnieniu
z pracownikiem stołówki.

POJEDYNCZYCH DNI NIE ODPISUJEMY!