Ślubowanie klas pierwszych
Sport
Wycieczka do ZGOK-u
Dzień kropki
A A A

UWAGA !!!

 

Opłata za obiady w miesiącu lutym 2019r. wynosi:

      19 obiadów x 3,60 zł = 68,40 zł.

 

WPŁAT ZA MIESIĄC LUTY NALEŻY DOKONYWAĆ

 od  28.01.2019     do  5.02.2019

Po tym terminie wpłaty będą zwracane.

 

Numer konta: PKO BP SA

32 1020 3541 0000 5102 0290 9653

W tytule wpłaty należy podać:

  1. Imię i nazwisko dziecka, klasę, do której uczęszcza.
  2. Miesiąc i rok na który wykupione są obiady
  3. Jan Nowak, kl.IV a, obiady za 02/2019

 

Rezygnację z obiadu prosimy zgłaszać telefonicznie najpóźniej
do godz. 11 w dniu poprzedzającym nieobecność ucznia w szkole.

 

Odpisy za niewykorzystane obiady będą dokonywane w następnym miesiącu rozliczeniowym dopiero po wcześniejszym uzgodnieniu
z pracownikiem stołówki.

POJEDYNCZYCH DNI NIE ODPISUJEMY!