Chór szkolny
Sport
Tradycje szkolne - ślubowanie klas pierwszych
Aktywnie i zdrowo
Wycieczki
Wolontariat
A A A

UWAGA !

W ZWIĄZKU Z TYM, ŻE NIE BYŁO TERMINOWYCH WPŁAT ZA OBIADY    -  ZOSTAŁY ZMIENIONE ZASADY OPŁAT ZA OBIADY.

 

OPŁATA ZA OBIADY   ZA  MIESIĄC   LISTOPAD  2019

  

19 obiadów x 3,60 zł = 68,40 zł

 

Termin wpłat: od  25 października do 5 listopada 2019r. (pieniądze na koncie szkoły).

 

Osoby wpłacające po tym terminie nie będą mogły jeść obiadów w miesiącu listopadzie.

 

Po tym terminie wpłaty będą zwracane.

Prosimy o przestrzeganie terminów wpłaty.

 

Numer konta: PKO BP SA

32 1020 3541 0000 5102 0290 9653

 

W tytule wpłaty należy podać:

Imię i nazwisko dziecka, klasę, do której uczęszcza.

Miesiąc i rok na który wykupione są obiady

np.: Jan Nowak, kl.IV a, obiady za 11/2019

 

Rezygnację z obiadu prosimy zgłaszać telefonicznie najpóźniej do godz. 11 w dniu poprzedzającym nieobecność ucznia w szkole.

 

POJEDYNCZYCH DNI NIE ODPISUJEMY!