Chór szkolny
Sport
Tradycje szkolne - ślubowanie klas pierwszych
Aktywnie i zdrowo
Wycieczki
Wolontariat
A A A

UWAGA !!!

Obiady w miesiącu styczniu wydawane będą od 7.01.2019r.

Opłata wynosi:

 10 obiadów x 3,60zł = 36,00

 

WPŁAT NALEŻY DOKONYWAĆ

DO  10   KAŻDEGO MIESIĄCA NA KONTO SZKOŁY

  1. do 10 stycznia za miesiąc styczeń.

 

Numer konta: PKO BP SA

32 1020 3541 0000 5102 0290 9653

W tytule wpłaty należy podać:

  1. Imię i nazwisko dziecka, klasę, do której uczęszcza.
  2. Miesiąc i rok na który wykupione są obiady
  3. Jan Nowak, kl.IV a, obiady za 01/2019

 

Rezygnację z obiadu prosimy zgłaszać telefonicznie najpóźniej
do godz. 11 w dniu poprzedzającym nieobecność ucznia w szkole.

 

Odpisy za niewykorzystane obiady będą dokonywane w następnym miesiącu rozliczeniowym dopiero po wcześniejszym uzgodnieniu
z pracownikiem stołówki.

POJEDYNCZYCH DNI NIE ODPISUJEMY!