Chór szkolny
Sport
Tradycje szkolne - ślubowanie klas pierwszych
Aktywnie i zdrowo
Wycieczki
Wolontariat
A A A

Informujemy, że z dniem 02 stycznia 2019 roku ulega zmianie forma płatności za obiady szkolne.

Wpłaty za obiady należy dokonywać wyłącznie na rachunek bankowy do dnia 10- tego każdego miesiąca. Wpłaty dokonane po tym terminie będą odsyłane.

Numer konta: PKO BP SA

32 1020 3541 0000 5102 0290 9653

W tytule wpłaty należy podać:

  1. Imię i nazwisko dziecka, klasę, do której uczęszcza.
  2. Miesiąc i rok, na który wykupione są obiady.

Np. Jan Nowak, kl. IV a, obiady za 01/2019

 

WPŁAT DOKONUJEMY TYLKO I WYŁĄCZNIE ZA DANY MIESIĄC

                 Np. w styczniu  za miesiąc styczeń, w lutym za miesiąc luty, itd..