Chór szkolny
Sport
Tradycje szkolne - ślubowanie klas pierwszych
Aktywnie i zdrowo
Wycieczki
Wolontariat
A A A

Nauczyciele Szkoły Podstawowej Nr 14 w Olsztynie
w roku szkolnym 2019/2020

Jarosława Kozak - dyrektor szkoły

 

Kozak Jarosława dyrektor szkoły
Bogdańska Alina doradca zawodowy, pedagog, świetlica
Borys Hanna muzyka, technika, plastyka
Dębowska Katarzyna świetlica
Grabia Katarzyna psycholog
Grudziński Andrzej judo
Jabłońska-Sokołowska Małgorzata religia
Kamińska Małgorzata edukacja wczesnoszkolna
Kaska Wojciech informatyka
Korejwo Magdalena świetlica
Korzeniewska Beata  język angielski
Kozłowska Anna edukacja wczesnoszkolna
Krakowiak Anna edukacja wczesnoszkolna
Kwiatkowska Renata edukacja wczesnoszkolna
Marciszewska Ewa historia
Olszewik Wojciech geografia
Piotrkowska Małgorzata biblioteka
Pirogowicz Regina matematyka
Podolak Irena wychowanie fizyczne
Pryk Magdalena biologia
Przybylińska Joanna edukacja wczesnoszkolna
Rynko Katarzyna język polski, pedagog
Staszewski Michał zapasy
Sykorowa Barbara świetlica
Szczerbowicz Agnieszka tyflopedagog
Wyrzykowska Natalia świetlica