Chór szkolny
Sport
Tradycje szkolne - ślubowanie klas pierwszych
Aktywnie i zdrowo
Wycieczki
Wolontariat
A A A

Terminy zebrań z rodzicami w roku szkolnym 2018/2019:

17.09.2018
  zebranie informacyjne
05.11.2018
  zebrania
17.12.2018   zebranie - informacje o proponowanych ocenach śródrocznych
17.01.2019   wywiadówka
11.03.2019   zebranie
13.05.2019   zebranie - informacje o propozycjach ocen rocznych