Ślubowanie klas pierwszych
Sport
Wycieczka do ZGOK-u
Dzień kropki
A A A

Kalendarz roku szkolnego 2018/2019

 

 

1.

Rozpoczęcie roku szkolnego

3 września 2018 r.

2.

Zimowa przerwa świąteczna

23 - 31 grudnia 2018 r.

3.

Ferie zimowe w województwie warmińsko-mazurskim

21 stycznia - 3 lutego 2019 r.

4.

Egzamin gimnazjalny

10 - 12 kwietnia 2019 r.

5. Egzamin ósmoklasisty 15 - 17 kwietnia 2019 r.

6.

Wiosenna przerwa świąteczna 18 - 23 kwietnia 2019 r.

7.

Dodatkowe dni wolne

2 listopada 2018 r.

2 maja 2019 r.

8.

Zakończenie rocznych zajęć
dydaktyczno-wychowawczych

21 czerwca 2019 r.

9.

Ferie letnie

22 czerwca - 31 sierpnia 2019 r.

źródło: MEN