21 października klasa 5a wybrała się na wycieczkę do Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi. Uczniowie uczestniczyli w prelekcji, podczas której omówiono różne źródła energii. Dzieci dowiedziały się, jakie korzyści płyną z odnawialnych źródeł energii oraz zobaczyły, dzięki przeprowadzonym eksperymentom, na czym one polegają. Następnie uczniowie zostali oprowadzeni po zakładzie. Mieli okazję zobaczyć i poczuć śmieci, zarówno te niesegregowane, jak i segregowane – różnica była dość znacząca. Wszyscy doszli do jednego wniosku: należy dbać o środowisko naturalne, bo bez niego nie przetrwamy.