Dnia 09.10.2018r. w Szkole Podstawowej nr 14 przeprowadzono akcję " Lekki tornister", która ma na celu zwrócenie uwagi na wagę plecaków. Z badań przeprowadzonych przez Państwową Inspekcję Sanitarną wynika, że około 40 % uczniów szkół podstawowych nosi zbyt ciężkie plecaki. Masa plecaka wraz z zawartością nie powinna być większa niż 10% masy dziecka. Akcją zostali objęci uczniowie z klas 1a, 1b i 2a.